Bli medlem i LHL Transplantert

Lyst til å bli medlem?

Som medlem i LHL Transplantert er du automatisk medlem i LHL, og kan benytte alle tilbud begge steder.

Gå inn på LHL´s nettside og fyll ut skjema for innmelding der eller send en E-post til: medlem@lhl.no

Husk å velge interessegruppe

I innmeldingsskjemaet på LHL´s nettside blir du nederst bedt om å velge interessdeeruppe. Her velger du LHL Transplantert.

Hvis du sender en e-post, skriv "Interessefelt: LHL Transplantert", slik at du kommer inn i riktig interessegruppe. Deretter skriver du navn, adresse, epost, telefonnummer og fødselsdato.