Om oss

Pust dypt!

Foreningen for hjerte- og lungetransplanterte har som hovedformål å ivareta interessene til personer som har fått nytt hjerte og/eller nye lunger, eller venter transplantasjon, og deres pårørende.

Bli medlem i LHL-Transplantert

Alle som har gjennomgått en hjerte- og/eller lungetransplantasjon eller som står på venteliste for en slik operasjon, samt pårørende, kan være medlem hos LHL-Transplantert. Vi er en del av LHL. Medlemmene i LHL-Transplantert blir derfor også automatisk medlemmer i LHL. Som medlem får du bl.a. tilsendt medlemsbladet "Organet" en gang i året. I tillegg får du store rabatter på deltagelse ved foreningens arrangementer og tilgang på medlemmenes støttegruppe på facebook. 

Leder

Ellisiv Stifoss-Hanssen                        

Epost: ellisivsh@icloud.com  Telefon: 94278268

Nestleder

Signe Dihle: signe_dihle@hotmail.com

Vikarierende nestleder: Eva-Beate Galgum


Arbeidsutvalgets medlemmer

Tore André Bjørge: andr-bj@online.no

Bente Waaler: bewaa67@gmail.com

Tina Heldal: tkheldal@gmail.com

Varaer: Nina Volden og Harald Pedersen


Samtaletilbud

Arne Henriksen, Hjertetransplantert, bor i Asker. Telefon 95251004

Tore-André Bjørge, Hjertetransplantert, bor på Nordre Toten. Telefon 90559682

Bente Ridder-Nielsen, Lungetransplantert, bor i Asker. Telefon 90147118


Kontaktperson i LHL

Birgit Stræde:  Birgit.Straede@lhl.no


Redaksjonskommité Organet

Ellisiv Stifoss-Hanssen: ellisivsh@icloud.com   

Eva-Beate Galgum: bgalgum@gmail.com     


Fylkeskontaker

Østfold

Knut Håkon Johansen, telf: 91758941, epost: knut.hakon.johansen@fibernett.no

Oslo og Akershus

Bente Ridder-Nielsen, telf: 90147118, epost: bentern@hotmail.com

Agder

Sonja Sigridnes, telf: 91606902, epost: sonja. lisbeth@gmail.com

Hedmark og Oppland

Eva-Beate Galgum, telf: 91805966, epost: bgalgum@gmail.com