Sammen er vi mindre alene

Samtaletilbud

Lurer du på noe eller ønsker du å snakke med som selv er hjerte- eller lungetransplantert? 

Vi har egne likepersoner som er er kurset via LHL og som har taushetsplikt. 

Gjør en avtale

Arne Henriksen

Tlf: 952 51 004

- Jeg har erfart både å få ny hjerteklaff og pacemaker i 2003, og det å bli hjertetransplantert i 2008. Etter at jeg fikk nytt hjerte har jeg arbeidet i 50 % stilling. Kan jeg bidra positiv ved å være tilstede og dele egne erfaringer, gjør jeg gjerne det.

Bente Ridder-Nielsen

Tlf: 901 47 118

- Jeg fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1992 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2013 ble jeg lungetransplantert. Med kronisk sykdom gjennomlever man mange faser i årenes løp. For meg har det vært viktig å ha kontakt med andre. Det å drøfte og dele erfaringer har bidratt til å få krefter til å møte ulike utfordringer.

Tore André Bjørge

Tlf: 905 59 682

- Jeg fikk påvist hjertesvikt i 2010 og ble transplantert i 2011. Dessuten har jeg erfart å gå med hjertepumpe (LVAD) i påvente av transplantasjon. Jeg har vært heldig som har fått et nytt hjerte. Jeg ønsker å gi noe tilbake og håper min erfaring kan hjelpe andre med å få en bedre hverdag.

Samtaletilbud på Rikshospitalet

På rikshospitalet har vi normalt sett et eget samtaletilbud i pårørenderommet på hjerteavdelingen. Det er to hjertetransplanterte og to lungetransplanterte som deler på denne tjenesten, og en av dem er på plass hver onsdag fra klokken 17:00 til 18:00. I disse koronatider er de isteden å nå på telefon. Spør en av sykepleierne, så tar en av likepersonene våre kontakt med deg.