Hva kan vi gjøre for deg?

Foreningens tilbud

Det foregår stadig noe i foreningens regi, og vi jobber hele tiden for å gjøre tilbudet enda bedre. Hvis det er noe du savner er det bare å ta kontakt!

Landskonferanse

Hvert år arrangerer foreningen en landskonferanse på Sundvollen Hotell, med faglig og sosialt innhold. konferansen holdes vanligvis i september og medlemmer må kun betale egenandel for kost og losji, for å delta. De øvrige utgiftene dekkes av LHL.

Kvinnesamling

På våren møtes en gjeng transplanterte kvinner til en sosial og faglig helg, som tar opp temaer som er spesielt interessante for denne gruppen. 

European Heart and Lung Transplant Federation

Annen hvert år reiser en gruppe glade transplanterte for å delta i EM for hjerte- og lungetransplanterte. Dette er en konkurranse som skal synliggjøre at Organdonasjon nytter! Her deltar alle med sitt utgangspunkt og feirer livet sammen.

Organet

Forenigen har et medlemsblad som til nå har kommet ut to gang i året (vår og høst). For å gjøre informasjonen mer tilgjengelig vil vi heretter legge artikler og informasjon ut her, slik at det du kan finne det hvor som helst og når som helst. Her vil vi publisere nytt fagstoff, artikler om aktiviteter, informasjon fra transplantasjonsenhetene på Rikshospitalet og mye mer. Organet i papirform vil fremdeles komme ut en gang i året, men da ha litt mer generell karakter. Vi håper dere blir fornøyde med resultatet! 

Ungdomsgruppe

Ungdomdgruppa har en hemmelig facebookgruppe hvor man kan komme i kontakt med andre hjerte/lungetransplanterte på sin egen alder. De har også anledning til å arrangere treff og turer, med selvvalgte aktiviteter, i regi av foreningen. Ta kontakt med redaktøren hvis du har forslag!

LHLs pasientombud

Atle Larsen er LHLs pasientombud. Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, rett til helsehjelp, forsikring, skatt, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem.


Andre nettsider

Her finner du andre linker til andre nettsider som kan være interessante for deg.